Radovan Horný, ktorý založil  online kurzy pestovania na Slovensku

Začať pestovať a užívať si kvalitné jedlo s pravou chuťou? Dopriať to najlepšie, najchutnejšie sebe a svojim blízkym? Sledovať rast svojho jedla. Nebolo by to úžasné? 

Poviem vám krátky príbeh...

  • K pestovaniu a hospodárstvu ma priviedol môj dedo ešte ako malé dieťa.
  • Svoje prvé hektáre som sám obhospodáril už v 17-tich.
  • Vedomosti som si prehĺbil 8 ročným štúdiom na záhradníckych školách v spojení s rôznymi medzinárodnými súťažmi.
  • V rokoch 2017/2018 som obohatil svoje zručnosti na farme v Rakúsku.
  • Dodnes sa starám aby som ja i moja rodina jedli kvalitné domáce jedlo, z našej záhrady a poľa.
  • Som zástancom čerstvsosti, jednoduchosti, funkčnosti záhrad.
  • Vďaka tomu vytváram bezpečie a harmóniu v dome, vidím rásť svoje jedlo, vytváram zásoby ovocia a zelininy na zimu, čím si znižujem závislosť na iných.
  • Chcete aj vy prispieť k domácej produkcii, žnížiť potrebu dovozu plodín zo stovky kilometrov, ktoré dozrievajú počas cesty a tak strácajú pravú chuť?
  • Pripojte sa ku komunite PestujemČoJem a začnite pestovať svoju zeleninu.

Těším sa na vás vo vnútry!

Radovan Horný

Sprievodca pestovaním zeleniny